historie

veiling

opbrengsten

projecten

nieuws

kavellijst 2020

kavelverhalen

sponsoren

contact

home

laatste update:
28-03-2021
© JuSt

Opbrengst 2020:    € 24.640,-


Online Veiling

1 maart 2021 - Persbericht

Structurele hulp blijft mogelijk aan dertien projecten

Giften steun in de rug veiling Zoeterwoude

Dankzij een fiks aantal giften kan de ‘Veiling met een Missie’ in Zoeterwoude ook dit jaar aanzienlijke bijdragen overmaken aan in totaal dertien projecten in vijf werelddelen. De giften waren zeer welkom, te meer daar de traditionele veiling in het Muziekcentrum vanwege corona niet door kon gaan.

De link met Stompwijk zijn het SVSI-project in Chitwan , Zuid Nepal (Ilse Verweider) en het Amigos-project in Bolivia (Linda de Jong). Dit zijn twee van de dertien structureel lopende projecten, waaraan bedragen zijn overgemaakt van 2.500 tot 3.500 euro.

Noodgedwongen werd de 46e veiling online gehouden en de opbrengst daarvan was hoger dan menigeen had verwacht (24.640,- euro). ,,Vooraf was er enige twijfel over een veiling via internet, maar met vereende krachten en enthousiasme werd het toch een succes. De opbrengst bleef wel achter bij die van een normale veiling”, zegt voorzitter Peter Kortekaas van de organiserende werkgroep.

Het afgelopen jaar kwamen aanzienlijk meer giften binnen dan voorheen en er zaten meerdere substantiële donaties bij. Kortekaas: ,,Hierdoor zijn we in staat allerlei projecten weer financieel te steunen en opnieuw met bijdragen, die vergelijkbaar zijn met die van de afgelopen jaren. Het gaat om langer lopende hulpprojecten in landen in Afrika (zes) en Midden- Zuid-Amerika (vier). Ook wordt structurele steun verleend aan projecten in Sri Lanka, Nepal en Indonesië.

De verleende hulp zit vrijwel geheel in de sfeer van opvang, medische zorg, onderwijs en verzorging van mensen. Ook wordt geld besteed met als doel om mensen, die economisch en sociaal in de knel zitten, betere toekomstkansen te geven. Naast de dertien langjarige projecten zijn in 2020 ook meerdere incidentele aanvragen (totaal vijf) gehonoreerd. Dergelijke verzoeken kunnen worden gedaan, mits er een binding is met Zoeterwoude (inwoners en/of familie).

De werkgroep is op zoek naar enkele jongeren, die de groep willen versterken en iemand die de site een eigentijds gezicht kan geven. Belangstellenden kunnen contact opnemen met de veiling via info@veilingmeteenmissie.nl

Wie nog een gift wil overmaken voor de veiling met een missie (met ANBI-status):
Het banknummer is
NL59 RABO 0375 3241 00 t.n.v. werkgroep Missie en Ontwikkeling, Zoeterwoude.

 

Welkom op de site van
de Veiling met een Missie!

Kavellijst