historie

veiling

opbrengsten

projecten

nieuws

kavellijst 2018

kavelverhalen

sponsoren

contact

home

laatste update:
4-02-2019
© JuSt

Opbrengst 2018:    € 45.195,-


Persbericht Zoeterwoude, 11 januari 2019

Betrokkenheid dorpsbewoners blijkt ook uit giften

Opbrengst Veiling met een Missie verdeeld over 17 projecten

De opbrengst van de eind oktober 2018 gehouden Veiling met een Missie in Zoeterwoude is verdeeld onder 17 projecten in 15 landen. Met een opbrengst van ruim 45.000 euro aangevuld met meerdere giften aan de werkgroep Missie en Ontwikkeling ging het te verdelen bedrag omhoog naar 55.000 euro, een prachtig resultaat!

Het veilinggeld plus giften gaat dit jaar naar  projecten in o.a. Bolivia, Kenia, Columbia, Ghana, Sri Lanka, Nicaragua, Nepal, Indonesië, Malawi en Tanzania. Daar kwamen nog vier kortlopende initiatieven bij van jonge inwoners van Zoeterwoude in Rwanda, Brazilië, Suriname en Java. Zij hadden een aanvraag ingediend voor financiële ondersteuning en die zijn eenmalig gehonoreerd.

De werkgroep heeft afgelopen jaar besloten een naamsverandering door te voeren. De jaarlijkse Missieveiling in Zoeterwoude heet nu ‘Veiling met een missie’. Deze naamsverandering heeft te maken met de veranderende doelen van de veiling. Waar voorheen de veilingopbrengst in zijn geheel ten goede kwam van plaatselijke missionarissen, zijn er van die generatie steeds minder actief. Nu heeft de werkgroep te maken met een toenemend aantal particuliere initiatieven en gaan er steeds meer jongeren voor een korte of langere periode naar het buitenland met een eigen missie om medemensen te helpen in knellende situaties alle gevallen is er één op één verbinding met Zoeterwoude.

Voor nieuwe aanvragen is het een belangrijke voorwaarde, dat mensen zich belangeloos inzetten voor medemensen die hulp goed kunnen gebruiken. Meestal gaat het om activiteiten in opvangcentra en tehuizen alsook uiteenlopende voorzieningen in sfeer van medische hulp, scholing en opleiding, voedselvoorziening en dergelijke.
De organiserende werkgroep stelt als voorwaarde dat voor de besteding van de gelden per gebied jaarlijks wordt gerapporteerd. Er wordt derhalve één op één vanuit die gebieden aangegeven wat er met het geld is gedaan. Voorzitter Adrie Straathof: ,,Die verantwoording is belangrijk, evenals ons uitgangspunt, dat van de opbrengst niets aan de strijkstok blijft hangen.” Tot slot benadrukt hij de medewerking , die de veiling jaarlijks krijgt van particulieren en vooral bedrijven, die artikelen gratis beschikbaar stellen. ,,Zonder hen kunnen we helemaal geen veiling houden.” We hopen ook dit jaar weer op de medewerking van de Zoeterwoudenaren gevolgd door een grote opkomst in het Muziekcentrum tijdens de Veiling, schrijf 26 oktober alvast in de agenda!

Wie de Missieveiling (met ANBI-status) wil ondersteunen, kan een gift overmaken.
Het banknummer is
NL59 RABO 0375 3241 00 t.n.v. werkgroep Missie en Ontwikkeling, Zoeterwoude.

 

Welkom op de site van
de Veiling met een Missie!

Uitnodiging