historie

veiling

opbrengsten

projecten

nieuws

kavellijst 2017

kavelverhalen

sponsoren

contact

home

laatste update:
17-09-2018
© JuSt

Opbrengst 2017:    € 52.535,-


Zoeterwoude, 17 september 2018

Nieuwe kavels en projecten gevraagd 

Zoeterwoude veilt
voortaan met een missie

De jaarlijkse Missieveiling in Zoeterwoude heeft een nieuwe naam. Voortaan heet de jaarlijkse afslag van duizend-en-een verschillende kavels ‘Veiling met een missie’. De naamsverandering heeft te maken met de veranderende doelen van de veiling. Steeds meer jongeren gaan voor een korte of langere periode naar het buitenland met een eigen missie om medemensen te helpen in knellende situaties.

"Het aantal missionarissen neemt af, maar dit betekent niet dat ze op de achtergrond komen te staan. Ze blijven financiële ondersteuning krijgen vanuit Zoeterwoude", voegt voorzitter Adri Straathof van de organiserende werkgroep toe. "Er zijn weer enkele nieuwe verzoeken binnen en kunnen nog steeds aanvragen worden gedaan. Voorwaarde is dat iemand op een of andere manier binding heeft met Zoeterwoude."

De veiling is op zoek naar bijzondere voorwerpen en producten, die bij de komende veiling (zaterdag 27 oktober a.s.) worden aangeboden. Geschikte voorwerpen kunnen worden aangeboden via de site van de veiling of van een van de contactpersonen (071 - 580 1159 en 580 2682). Aanvragen voor nieuwe projecten kunnen eveneens op de site worden gedaan of telefonisch op een van de al genoemde nummers.

 

Welkom op de site van
de Missieveiling Zoeterwoude!

De Missieveiling komt er weer aan!
U wordt uitgenodigd om er bij te zijn op zaterdag 28 oktober 2017
in het Muziekcentrum aan de Schenkelweg 6, hartje Zoeterwoude-Dorp.

19.00 uur: Bingo met een missie, voor jong en oud, met mooie prijzen
20.00 uur: start Missieveiling met optreden Shanty koor “De WeidePoort”

De veilingopbrengst wordt besteed in werkgebieden, waar Zoeterwoudse missionarissen actief zijn (geweest).
De hele opbrengst (er blijft niets aan de strijkstok hangen!) gaat naar hulpprojecten, waar inwoners van Zoeterwoude of familieleden bij betrokken zijn, in o.m. Brazilië, Bolivia, Sri Lanka, Malawi, en Indonesië en Tanzania.

Vooral jongeren uit Zoeterwoude e.o. maken in vele werelddelen
werk van de opvang, onderwijs, gezondheidszorg en verzorging van veelal jonge mensen.

Tot ziens op de veilingavond, wanneer de klok weer een uurtje wordt teruggezet!

Werkgroep Missie en Ontwikkeling, Zoeterwoude
E-mail: info@missieveiling-zoeterwoude.nl
Mocht u verhinderd zijn, uw gift is altijd welkom.
Rabobank: NL59RABO 03753 24 100
ANBI nummer op aanvraag

en de allerlaatste maal….. …Verkocht!

NB: Heeft u een bijzonder artikel aan te bieden voor de veiling?
Bel dan 071 - 580 1159 of 580 2682.