historie

veiling

opbrengsten

projecten

nieuws

kavellijst 2017

kavelverhalen

sponsoren

contact

home

laatste update:
29-10-2017
© JuSt

Opbrengst 2017:    € 52.535,-


Persbericht Zoeterwoude, 29 oktober 2017

Missieveiling Zoeterwoude
goed voor ruim een halve ton

De gisteravond in Zoeterwoude gehouden 43e Missieveiling heeft gisteravond in totaal 52.535 euro opgebracht. De opbrengst was de hoogste van de afgelopen zeven jaar. Topper was dit keer een koe in keramiek plus twee buxusplanten, samen goed voor 6.400 euro.

Of de koe nu zo in trek was of beide planten werd tijdens de veiling niet duidelijk, wel dat deze kavel tot vier keer toe werd geveild en zo veruit het meeste opbracht. In Zoeterwoude leveren veel inwoners een bijdrage in de vorm van artikelen en vooral waardebonnen, die de koper later kan ‘opnemen’.

De belangstelling uit de omgeving van het dorp neemt toe, zowel wat betreft de bezoekers van de veiling als de aangeboden artikelen. Mede hierdoor was de variëteit aan producten en aanbiedingen enorm: van kaas tot straatwerk en van schildercursus tot een kamer behangen. Ook kon worden geboden op onder meer een familiegesprek met een psychiater en een coachsessie met een paardenfluisteraar.    

De M&O-diners in De Meester en vooral De Missiebus waren zeer in trek en zorgden andermaal voor een stevige fundament van de veiling, die dit jaar voor het eerst begon met bingo. Het plaatselijke Shantiekoor zorgde voor een sfeervolle opening van de veiling, die in het Muziekcentrum werd gehouden.

De veilingopbrengst komt volledig ten goede aan gebieden, waar nog enkele Zoeterwoudse missionarissen (of hun opvolgers) actief zijn. In toenemende mate wordt financiële steun gegeven projecten, waar overwegend jonge Zoeterwoudenaren of hun familie direct bij betrokken zijn. Bij die hulp in veertien verschillende landen gaat het niet alleen om opvang, scholing en opleiding, maar tevens om medische hulp, watervoorziening, sanitair, gebouwen en dergelijke.


 

 

Welkom op de site van
de Missieveiling Zoeterwoude!

De Missieveiling komt er weer aan!
U wordt uitgenodigd om er bij te zijn op zaterdag 28 oktober 2017
in het Muziekcentrum aan de Schenkelweg 6, hartje Zoeterwoude-Dorp.

19.00 uur: Bingo met een missie, voor jong en oud, met mooie prijzen
20.00 uur: start Missieveiling met optreden Shanty koor “De WeidePoort”

De veilingopbrengst wordt besteed in werkgebieden, waar Zoeterwoudse missionarissen actief zijn (geweest).
De hele opbrengst (er blijft niets aan de strijkstok hangen!) gaat naar hulpprojecten, waar inwoners van Zoeterwoude of familieleden bij betrokken zijn, in o.m. Brazilië, Bolivia, Sri Lanka, Malawi, en Indonesië en Tanzania.

Vooral jongeren uit Zoeterwoude e.o. maken in vele werelddelen
werk van de opvang, onderwijs, gezondheidszorg en verzorging van veelal jonge mensen.

Tot ziens op de veilingavond, wanneer de klok weer een uurtje wordt teruggezet!

Werkgroep Missie en Ontwikkeling, Zoeterwoude
E-mail: info@missieveiling-zoeterwoude.nl
Mocht u verhinderd zijn, uw gift is altijd welkom.
Rabobank: NL59RABO 03753 24 100
ANBI nummer op aanvraag

en de allerlaatste maal….. …Verkocht!

NB: Heeft u een bijzonder artikel aan te bieden voor de veiling?
Bel dan 071 - 580 1159 of 580 2682.